Kdo jsme a co chceme

Pacienti po celém světě se spoléhají na léky vyrobené z plazmatických bílkovin při léčbě vzácných vrozených i získaných poruch jejich tvorby a mnoha jiných akutních i chronických onemocnění. Tito lidé jsou odkázaní na šlechetnost a odhodlání dárců krevní plazmy, kterou může darovat každý zdravý dospělý člověk.

Krevní plazma je často označována jako „dar života“, protože je důležitým zdrojovým materiálem potřebným pro výrobu léčiv, která pomáhají tisícům nemocných lidí na celém světě žít zdravější, produktivnější a plnohodnotný život.

SDRUŽENÍ PRO PLAZMAFERÉZU zastupuje v České republice společné zájmy jejích členů. Především se zasazuje, aby činnost v oboru odběru a zpracování lidské krevní plazmy byla prováděna v souladu s nejnovějšími medicínskými i zdravotně-ekonomickými poznatky. Za účelem dosažení těchto cílů určují členové za předmět činnosti zájmového sdružení následující aktivity:

  • vývoj, podpora a prosazování opatření/standardů pro bezpečné a ekonomicky optimální provozování plazmaferických odběrů a výběr dárců plazmy,

  • konzultace a koordinace členů,

  • podpora výměny názorů a informací mezi členy navzájem a mezi členy a třetími osobami,

  • spolupráce s obdobnými profesními organizacemi v České republice i v zahraničí a podpora rozvoje zahraničně-obchodních styků svých členů,

  • neustálé zvyšování kvality směřující k maximální ochraně jak dárců krevní plazmy, tak pacientů užívajících léčiva z ní vyrobená. 

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO