Sdružení pro plazmaferézu zvolilo nové vedení

Sdružení pro plazmaferézu potvrdilo na své pravidelné valné hromadě Mgr. Milana Malého, majitele společnosti Unicaplasma, jako svého předsedu na další 2 roky. Místopředsedy byli zvoleni Mgr. Petr Suchan zástupce společnosti Sanaplasma a MUDr. Luděk Rubáš za společnost Plasmaplace.  Současně přijalo nové členy, což znamená, že Sdružení v současné době zastupuje všechna soukromá plazma centra, která jsou provozována v České republice.

Sdružení pro plazmaferézu zastupuje v České republice společné zájmy svých členů. Především se zasazuje, aby činnost v oboru odběru a zpracování lidské krevní plazmy byla prováděna v souladu s nejnovějšími medicínskými i zdravotně-ekonomickými poznatky. Za účelem dosažení těchto cílů určují členové za předmět činnosti zájmového sdružení následující aktivity:

  • vývoj, podpora a prosazování opatření/standardů pro bezpečné a ekonomicky optimální provozování plazmaferických odběrů a výběr dárců plazmy,
  • konzultace a koordinace členů,
  • podpora výměny názorů a informací mezi členy navzájem a mezi členy a třetími osobami,
  • spolupráce s obdobnými profesními organizacemi v České republice i v zahraničí a podpora rozvoje zahraničně-obchodních styků svých členů,
  • neustálé zvyšování kvality směřující k maximální ochraně jak dárců krevní plazmy, tak pacientů užívajících léčiva z ní vyrobená. 

 

Klíčovým cílem Sdružení pro nadcházející období je podpora dostupnosti léčby, založené na zpracování krevní plazmy, pro pacienty v České republice a posilování bezpečnosti dárců krevní plazmy.

Členy Sdružení pro plazmaferézu je nyní 7 společností, které provozují 20 center v celé České republice. Celkový odběr krevní plazmy v soukromých centrem dosahuje více než 370.000 litrů. Počet evidovaných dárců v roce 2018 přesáhl 70.000.

© 2022, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO