Krevní plazma je v České republice bezpečná

Nedávné zprávy, které informovaly o podezření o infikování léků z krevní plazmy a krevních derivátů přenosnými nemocemi v Číně, se žádným způsobem nedotýkají odběru a zpracování krevní plazmy v Evropě a Spojených státech amerických.

Všechny odběry a zpracování krevní plazmy, které se uskuteční v České republice podléhají přísné několikastupňové kontrole a mezinárodním standardům, které jsou stanoveny a kontrolovány agenturou Evropské komise EMA (European Medicine Agency) a americkou FDA (Food and Drug Administration).

Současně, všechna česká soukromá centra, která jsou sdružená v mezinárodní asociaci PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association) a Sdružení pro plazmaferézu, jsou vázána přísnými dobrovolnými bezpečnostními standardy nad rámec zákonných norem. Ochrana zdraví dárců je pro nás a naše členské společnosti hlavní prioritou, která je zajištěna profesionálním přístupem proškoleného personálu a striktním dodržováním platných interních i externích předpisů

Všichni dárci jsou pravidelně testováni na přítomnost viru HIV, žloutenky typu C a B a syfilis. Pokud není dárce zdráv, jeho plazma není připuštěna ke zpracování. Záchyt nemoci je ihned nahlášen na hygienickou stanici, aby se mohl dotyčný začít léčit. K tomu slouží moderní systém testování NAT.

Odběrové procesy v soukromých plazma centrech v České republice jsou také pravidelně kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  Díky tomu, je krevní plazma bezpečná jak pro dárce, tak pro příjemce. Svědčí o tom fakt, že více než tři desetiletí se u nás, v Evropě i Spojených státech nestal případ, kdy by jakýkoliv pacient užívající léky z krevní plazmy byl nakažen přenosnou nemocí.

© 2022, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO