Plazmacentra se zapojila do mezinárodního projektu a odebírají krevní plazmu vyléčených z koronaviru

Praha, 26. května 2020. Soukromá plazma centra zahájila odběr krevní plazmy pacientů vyléčených z koronaviru. Plazma pacientů, kteří se zotavili z COVID-19, obsahuje protilátky proti původci této choroby – novému koronaviru a podle nedávných zkušeností se ukazuje jako jeden ze slibných způsobů, jak léčit příznaky onemocnění.
 
Naději v aktuálním zápase s novým typem koronaviru vzbudily už pilotní studie, které lékaři z čínských nemocnic publikovali už ve druhé půlce března v amerických lékařských magazínech. Plazmu bohatou na protilátky podávali vážně nemocným pacientům. U všech došlo k zásadnímu zlepšení během několika dnů. Testovat léčbu klinicky odebranou plazmou následně začali američtí, italští i španělští lékaři. 
 
Největší globální zpracovatelé a výrobci léku z krevní plazmy se spojili a vytvořili alianci jejímž cílem je vývoj léku postaveného na protilátkách z rekonvalescentní plazmy – hyperimmuní globulin (H-Ig). Členy aliance jsou společnosti Biotest, BPL, CSL Behring, LFB, Octapharma, Takeda, ADMA Biologics, BioPharma Plasma, GC Pharma a Sanquin.
 
„Tři plazmacentra a tři státní nemocnice v České republice se zapojily do mezinárodního projektu vývoje nového léčivého přípravku a hledají proto pacienty, kteří se vyléčili z koronaviru. Vhodní dárci museli být prokazatelně nakaženi koronavirem, což se prokáže pozitivním NAT testem. Musí již být také plně zdrávi a od vymizení příznaků musí uběhnout nejméně 14 dní a dále pak musí splňovat všechny podmínky pro dárcovství jako každý jiný dárce plazmy,” vysvětluje Milan Malý, předseda Sdružení pro Plazmaferézu a majitel dárcovského centra Unicaplasma.
 
Léčebná metoda spočívá v tom, že lidé, kteří infekci překonali, si v těle vytvořili účinné protilátky. Ty pak viru zamezí poškozovat buňky a množit se. Pokud se plazma s účinnými protilátkami podá nemocným, poskytne jim ‚pasivní imunitu‘, dokud imunitní systém nezačne vytvářet protilátky vlastní.
 
„Česká republika má jedinečnou příležitost zapojit se do mezinárodního projektu, který má dobrou šanci na úspěch. Kromě nás se do projektu se dosud zapojily USA, Rakousko, Maďarsko. Další země se plánují připojit,“ doplňuje David Viochna, místopředseda Sdružení pro plazmaferézu a zástupce společnosti Sanaplasma.
 
Nedávná studie, kterou ve Spojených státech provedla klinika Mayo ve spolupráci Michiganskou státní univerzitou a univerzitou Johns Hopkins, prokázala, že využití krevní plazmy pro zmírnění následků koronaviru je zcela bezpečné. Do studie se zapojil tým více než 5000 lékařů z 2000 nemocnic, kde pacientům s koronavirem podávali krevní plazmu vyléčených pacientů obsahující protilátky proti COVID 19. Z více než 5000 vážně nemocných pacientů, kterým byla podána krevní plazma, se vedlejší účinky projevili u méně než jednoho procenta léčených.
© 2022, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO