Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o léčivech

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila koncem ledna 2018 ve třetím čtení novelu zákona o léčivech, která obsahuje transpozici směrnici EU o krvi. Touto novelou se především umožní, aby byl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil v souladu s touto směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby. Bude vytvořen základ pro dosažení transpozice, která bude dovršena přijetím vyhlášky naplňující toto nové zákonné zmocnění. Pokyny už Evropská komise vypracovala, pro transfuzní zařízení v členských státech však dosud nebyly závazné. Transfuzní stanice, včetně plazma center budou muset podle novely pravidla správné praxe pod hrozbou postihu dodržovat. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků. Pokud novelu schválí i Senát, měla by být účinná již od tohoto měsíce.

© 2022, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO