Sdružení pro plazmaferézu přijalo Etický kodex

Členové Sdružení pro plazmaferézu jednomyslně 14. září 2022 přijali Etický kodex. Kodex vyjadřuje vůli všech členů o vytváření prostředí, v němž si může být široká veřejnost jistá, že členové Sdružení postupují při své činnosti čestně, s respektem a ohleduplností vůči dárcům i pacientům, že usilují o co nejširší a nejspravedlivější dostupnost moderních léčebných terapiích založených na lidské krvi a že bezpečnost dárců i pacientů je pro ně nejvyšší prioritou.

Sdružení a jeho členové jsou si rovněž plně vědomi důležitosti zajištění dodržování etických zásad při interakcích s dárci krve, ale i dalšími zainteresovanými osobami.Krev a její dostupnost je závislá na ochotě dárců, kteří darují krev ve prospěch druhých, a to aniž by byli motivováni vlastním prospěchem. Členové Sdružení jsou si plně vědomi klíčového významu dárcovství a váží si nesobeckého altruismu dárců krve. Lidská krev je zcela unikátní, jedinečnou a v léčbě řady onemocnění zcela nenahraditelnou látkou, která je zásadní pro úsilí členů Sdružení přinášet na trh léčebné terapie, které mohou pomoci mírnit utrpení pacientů. Je proto důležité, aby byly podniknuty všechny přiměřené kroky k ochraně zdraví a bezpečnosti dárců. 

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO