Život zachraňující léčba v ohrožení

Praha, 20. března, 2020. Krevní plazma je nenahraditelná surovina, ze které se vyrábějí léky na vzácné nemoci, bez kterých se neobejdou tisíce pacientů. Jediným zdrojem imunoglobulinů, jejichž účinnost se zkouší i při léčbě těžkých případů infekce koronavirem, je lidská plazma, která je získávána od dobrovolných dárců.

Plně podporujeme opatření vyhlášená vládou, včetně karantény a maximální ochrany zdraví obyvatel, ale již teď víme, že povedou také ke snížení dostupnosti krevní plazmy pro výrobu léků a tím i dostupnosti z ní vyráběných léků pro pacienty. Jsme schopni zajistit provoz odběrových center, ale potřebujeme k tomu ochranné pomůcky pro naše zaměstnance a dárce, které v tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici.

Otevřené pobočky v současné době podléhají zpřísněným bezpečnostním opatřením a jsou pravidelně dezinfikovány. Pod permanentní kontrolou je rovněž zdravotní stav všech zaměstnanců, včetně posuzujících lékařů. Zaměstnanci jsou také průběžně školeni a poučováni o aktuálních opatřeních vlády. 

Dostáváme se do velmi svízelné situace způsobené pandemií koronaviru, která ochromila nejen Českou republiku, ale celou Evropu, která není v dodávkách krevní plazmy soběstačná, neboť téměř polovina se musí dovážet ze Spojených států amerických. Pokud se situace s nedostatkem ochranných pomůcek rychle nevyřeší, hrozí nedostatek krevní plazmy pro život zachraňující léčbu.

Léčba přípravky z krevní plazmy směřuje především na pacienty se závažnými poruchami imunity, kterých je v České republice registrováno podle aktuálních údajů registru 950. U hemofiliků se počet nemocných pohybuje nad 1000 pacientů, z toho je 220 dětí. Každý rok se u nás narodí 2 až 3 dětí s tímto onemocněním.

Vyzýváme proto všechny odpovědné orgány České republiky k co nerychlejšímu dodání ochranných pomůcek, abychom mohli co nejdříve plně obnovit činnost všech plazma center, která jsou členy Sdružení pro plazmaferézu.

                                                                                                                

Mgr. Milan Malý

Předseda               

 

© 2020, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO