Co je plazma

Krevní plazma je průzračná, slámově žlutá složka krve, která zůstane po odstranění červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček a ostatních buněčných složek. Je to složka, která tvoří největší podíl lidské krve - okolo 55 procent. Obsahuje mnoho životně důležitých látek, jako jsou ionty, cukry, tuky, voda, soli, enzymy, protilátky a další bílkoviny.

Plazma se uchovává zmražená a využívá se především pro výrobu léčiv procesem frakcionace, dále se využívá i jako transfuzní přípravek přímo pro transfuzi pacientům.  Léčiva vyráběná z krevní plazmy se nazývají krevní deriváty a jsou to zejména albumin, imunoglobuliny a koncentráty faktorů ovlivňujících krevní srážlivost.

Plazmaferéza je proces získávání lidské krevní plazmy cíleným odběrem z krevního oběhu dárce. V průběhu odběru prochází krev separačním přístrojem, ve kterém se odděluje a sbírá čistá plazma, zatímco ostatní krevní elementy se dárci vrací zpět do krevního oběhu.

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO