Léčba

Léčba plazmatickými bílkovinami je unikátní, biologická léčba. Léky se podávají do žíly infuzně nebo injekčně při léčení řady vzácných, život ohrožujících, chronických a genetických onemocnění, mezi které patří poruchy srážlivosti krve, imunitní nedostatečnost, plicní onemocnění, neurologická onemocnění, šoky a traumata, cirhóza jater a infekční onemocnění, jako je tetanus, žloutenka nebo vzteklina.

1. Léčba

2. Léčené problémy

3. Výsledky léčby

Koagulační faktory: Zásadní pro srážlivost krve, používají se pro léčbu genetických poruch krvácivosti a pro pooperační krvácení.

Poruchy krvácivosti
Hemofilie A and B - poruchy, které zabraňují srážení krve u člověka.

Von Willebrandova choroba - nejčastější dědičná porucha krvácivosti.

 • Vyšší kvalita života.

 • Delší život.

Imunoglobuliny: Bílkoviny používané pro neutralizaci cizích částic, jako jsou bakterie a viry. Používají se k léčbě primární a sekundární imunitní nedostatečnosti a neurologických poruch.

Imunodeficience
Primární - život ohrožující genetická porucha, která snižuje funkčnost imunitního systému.

Sekundární - je způsobená vnějšími faktory (např. viry), chemoterapií, jinými imunitními onemocněními a poruchami autoimunity.

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP) - vzácná porucha periferních nervů.

 • Vyšší kvalita života.

 • Delší život.

 • Prevence infekcí.

 • Ochrana plodů v děloze.

Hyperimunní globuliny

Vzteklina, tetanus a žloutenka
Rh negativní těhotenství
Transplantace a operace jater

 • Prevence

 • Léčba

Inhibitory alfa-1 proteinázy: Chrání tkáně před enzymy ze zánětlivých buněk.

Deficience alfa-1 antitrypsinu - vrozená porucha, která může vyvolat životu nebezpečné plicní onemocnění u dospělých a/nebo onemocnění jater u osob v každém věku.

 • Vyšší kvalita života.

 • Brzdí postup onemocnění.

Albumin: Bílkovina důležitá pro regulaci objemu krve.

Pohotovost a chirurgická medicína - používá se pro léčbu šoku, závažných popálenin a při chirurgických zákrocích.

 • Zachraňuje život v závažných situacích.

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO