Plazma zachraňuje život

Tisíce lidí je závislých na lécích z krevní plazmy, která pomáhají zastavit krvácení. Obrovský význam mají především pro osoby s vrozenými či získanými poruchami krevní srážlivosti, u kterých již malá zranění mohou vést ke ztrátě velkého množství krve. Plazmu potřebují také lidé při úrazech a těžkých operací a osoby s poruchami imunitního systému, jimž pomáhá podpořit obranyschopnost organismu.

Proč je lidská plazma nenahraditelná?

Bílkoviny obsažené v krevní plazmě jsou velmi důležité při léčbě mnoha chorob. Plazma obsahuje přes 100 různých bílkovin, které se dělí do tří skupin: globuliny, albuminy a srážlivé faktory. Řadu z nich nedokážeme uměle vyrobit, a proto jsme odkázáni na jejich získávání z lidské plazmy.

Globuliny

Část z nich nazýváme imunoglobuliny. Jsou to protilátky, které hrají důležitou roli pro imunitní systém - obranyschopnost organismu. Při jejich nedostatku je imunitní systém oslabený a náchylný k infekcím. V některých případech lze nedostatek vlastních látek nahradit protilátkami získanými z dárcovské plazmy a tím poruchu imunity upravit. Dalším využítím je aplikace injekce specifického imunoglobulinu anti-D matkám s Rh negativním faktorem a Rh pozitivním dítětem. Jeho podáním do 72 hodin po porodu se zabraňuje tvorbě protilátek v dalším těhotenství. Imunoglobulin se podává těmto těhotným ženám také v dalších situacích, při kterých by mohlo dojít k průniku krve plodu do krevního oběhu matky, a to zejména při:

  • potratu, interrupci,
  • vaginálním krvácení během těhotenství,
  • amniocentéze a choriocentéze,
  • mimoděložním těhotenství,
  • zranění břicha v těhotenství (např. po autonehodě).

V některých zemích (USA, Austrálie, Velká Británie, Kanada) se preventivně podává injekce imunoglobulinu všem Rh negativním těhotným ženám ve 28. týdnu těhotenství. Snižuje se tak riziko tvorby protilátek na konci těhotenství.

Albuminy

Tvoří více než 50 procent celkového množství bílkovin v plazmě. Albuminy fungují jako dopravní prostředek, protože na sebe vážou důležité látky (např. hormony) a umožňují tím jejich transport v krvi. Albumin na sebe váže také vodu a reguluje tím množství cirkulující krve v těle. Jediným zdrojem albuminu je lidská plazma. Albumin či celá plazma se podává při velkých krevních ztrátách, rozsáhlých popáleninách, při úrazech, jaterních onemocněních či závažných operací.

Srážlivé faktory

Většina srážlivých faktorů jsou bílkoviny. Působí jako enzymy, to znamená, že spouštějí nebo urychlují proces srážení krve. Jejich absence vede ke zvýšené krvácivosti. Některé srážlivé faktory lze získat z lidské plazmy, například faktory VIII a IX, jejichž nedostatek vede k onemocnění zvanému hemofilie.

© 2023, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO