Prohlášení Sdružení pro plazmaferézu k novému koronaviru

Prohlášení Sdružení pro plazmaferézu k novému koronaviru

Vážené dárkyně, vážení dárci, zástupci odborné veřejnosti,

situaci vzniklou v souvislosti s šířením viru COVID – 19 velice bedlivě monitorujeme, a to především z důvodu případného zamezení šíření viru mezi dárci a zaměstnanci dárcovských center. Všechna dárcovská centra včas přijala preventivní ochranná opatření.

Pro samotnou bezpečnost plazmatických terapií a pacientů, které tyto terapie užívají, není COVID – 19 žádným rizikem, a to především díky masivním opatřením v průběhu zpracování krevní plazmy. Snažíme se ovšem postupovat s nejvyšší možnou mírou opatrnosti.

Případné uzavření dárcovských center je až naprosto poslední možností. Mimo jiné proto, že následný propad v dodávkách krevní plazmy by zásadně ohrozil životy již tak nejohroženější skupiny pacientů, kterými jsou pacienti s různými druhy poruch imunitního systému.

Plazameferetická centra nyní dočasně vyřazují dárce, kteří v současné době navštívili Itálii (oblast Lombardie, Benátky, Emilia - Romagna a Piedmont), a to na dobu 4 týdnů po návratu z těchto oblastí. Dále dle standardních podmínek pro dárcovství krve a krevních složek. Návštěva dalších rizikových oblastí-Čína, Jižní Korea-vyžaduje odklad dárcovství na 6 měsíců po návratu Současně žádáme dárce o odložení darování na dobu 4 týdnů v případě, že byli v kontaktu s rizikovou osobou, u které byla diagnostikována infekce novým koronavirem nebo u které je důvodné podezření na tuto infekci.

O případném dalším postupu Vás budeme opět informovat.

Další informace: Aktuální stanovisko celosvětové oborové organizace PPTA

© 2022, Všechna práva vyhrazena Plazmafereza, s.r.o. Vytvořilo FEO